เจาะใจ : ความลับจิตใต้สำนึก [Part 1/4]

เจาะใจ พาไปเจาะลึกในความลับแห่งจิตใต้สำนึกว่าจะมีพลังทำให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างสิ้นเชิง ในศาสตร NLP ที่จะเปลี่ยนแปลงปมจิตใต้สำนึกของคุณให้เป็นพลังอันยิ่งใหญ่โดย คุณฐิตินาถ ณ พัทลุง ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554

10. August 2011 by Admin
Categories: NLP | Tags: , , | 1 comment

One Comment

  1. GOOD

Leave a Reply

Required fields are marked *